Pàgina principal de l'Institut d'Estudis Catalans

Equip editorial


Salvador Alegret i Sanromà
Agustí Mayor i Lloret
Joana Torres i Bosch

amb la col·laboració de

Servei de Recursos Digitals

Santiago Muxach

Servei d'Informàtica

Francesc Salvador
Ramon Sanchez
Xavier Torrents

Servei de Correcció Lingüística

Josep Maria Mestres
Laia Campamà

Programa


Aquesta plataforma terminològica ha estat realtizada pel programa «Diccionari de ciència i tecnologia», pertanyent a la Secció de Ciències i Tecnologia de l'Institut d'Estudis Catalans.

El programa té com a finalitat última l'edició d'un Diccionari de ciència i tecnologia, el qual es podrà consultar des del mateix lloc web de la plataforma.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota legal


Aquesta plataforma té l'objectiu de difondre informació especialitzada de caire terminològic en l'àmbit de la ciència i la tecnologia. El desenvolupament d'aquesta plataforma ha estat possible gràcies a diversos serveis de l'Institut d'Estudis Catalans i a aportacions voluntàries i desinteressades de diversos col·laboradors.

Els drets sobre els continguts que podeu trobar a la plataforma pertanyen als autors o a les diferents institucions o empreses que n'han permès la publicació.

Aquells que vulguin fer ús dels continguts han de tenir en compte les consideracions següents:

  • Si es vol utilitzar el contingut sense finalitat comercial, el web, entitat, institució, etc., disposa dels drets dels continguts en la forma que es faci constar en la publicació corresponent; com a mínim s'ha de citar l'origen de les dades:

Títol del recurs [en línia]. Número d'edició. Lloc de publicació: Editor, data de publicació (data de l'última actualització).<adreça web> [Consulta: data de la consulta]

  • Si es vol utilitzar el contingut amb una finalitat comercial, el web, entitat, institució, etc., ha de posar-se en contacte amb els autors i amb els responsables dels webs en els quals apareixen els continguts, amb la finalitat de conèixer les condicions d'explotació i d'ús de les dades. La utilització de dades sense el consentiment explícit de l'autor és un delicte denunciable jurídicament.

Informació legal

Aquest lloc web és propietat de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), amb el NIF G-08674327, i amb seu social al carrer del Carme, 47, de Barcelona, CP 08001, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a l'Institut. Tot aquest material està a l'empara de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual. L'accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

  1. L'IEC no es responsabilitza de la mala utilització dels continguts d'aquestes pàgines web per part de l'usuari.
  2. L'IEC no es responsabilitza de qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web i, per tant, no elaborada directament i sota el control de l'IEC o no publicada amb el seu nom. Concretament, l'IEC no respon del contingut i la informació de les pàgines web de terceres persones connectades per enllaços (links) amb les pàgines web de l'IEC.
  3. L'IEC es reserva el dret d'actualitzar els continguts d'aquestes pàgines web quan vulgui, i també d'eliminar-los i de limitar-hi o impedir-hi l'accés, de manera temporal o definitiva.
  4. L'IEC no s'obliga a controlar les informacions i les opinions que els usuaris transmetin per mitjà dels fòrums oberts en aquestes pàgines web. Sigui com sigui, l'IEC es reserva el dret d'eliminar de les seves pàgines web qualsevol informació o opinió dels usuaris que sigui contrària a la legalitat vigent, especialment quan signifiqui una vulneració dels drets i llibertats fonamentals de la persona.
  5. L'IEC no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi.
  6. L'IEC dóna estricte compliment a la normativa vigent sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal. L'usuari del web dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a l'IEC a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats, prèviament comunicat a l'Agència de Protecció de Dades i que es troba a la seu de l'IEC, carrer del Carme, 47. El responsable del fitxer és l'IEC. L'ús de les dades personals tindrà caràcter confidencial i es faran servir per a poder prestar els serveis de l'IEC i fer arribar informació de les activitats de l'IEC.
  7. Quan sigui necessària la utilització d'una contrasenya o nom d'usuari per a accedir a algun servei contingut en aquestes pàgines web, l'usuari s'obliga a mantenir-la en secret i a fer-ne un ús diligent. En cas de pèrdua o utilització negligent de la contrasenya, l'usuari respondrà de la utilització que n'hagin pogut fer terceres persones.

Institut d'Estudis Catalans - juliol 2008