Adhesió al document «Unes humanitats amb futur»

Els camps amb * són obligatoris

Nom*:
Cognoms*:
Professió/activitat:
Adreça electrònica:
DNI:
Adreça:
Població:
Codi Postal:
Adhesió*:
Observacions:
 

 D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades en un fitxer que és responsabilitat de l’Institut d’Estudis Catalans, amb la finalitat de fer públiques les persones, entitats o institucions adherides al document on només apareixeran el noms i els cognoms. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals adreçant-vos per escrit a l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona) o bé enviant un correu electrònic a l’adreça lopd@iec.cat.