MANIFESTACIONS ARTÍSTIQUES

 

LA XOCOLATADA

Tipus: CerÓmica

Lloc: Museu de CerÓmica de Barcelona

Autor: Atribu´t a Llorenš Passolas

Data: Aprox. 1710

Descripció:

El plafó representa una escena d’un berenar en un jardí senyorial del segle XVIII amb arbres i arbusts que  fan de fons als murs baixos que tanquen l’espai. A la part superior hi ha dues glorietes amb estàtues que emmarquen  la porta d’accés, amb un arc de mig punt.

El mur que tanca el jardí és baix i serveix de banc corregut, sobre els quals s’hi col·loquen, de manera regular unes gerres ceràmiques amb tarongers. Per sota de les glorietes i distribuïdes simètricament hi ha dues fonts que són de pedra amb petxines com a brollador.  

L'escena central és ocupada per una gran font ornamental  amb dos vasos, el superior circular i l'inferior hexagonal, que recullen la cascada d’aigua. La font està culminada amb un Eros a punt de disparar una sageta.

El plafó representa escenes de la vida social amb personatges de la noblesa, vestits a la moda francesa del moment. Hi ha diferents escenes: una dama que arriba en un palanquí dut per dos servents, parelles passejant, unes persones entaulades amb un gall dindi al centre de la taula i l'escena que dóna nom al plafó, uns servents fent xocolata desfeta i omplint unes xicres que van distribuint entre els assistents a  la festa.

Originalment, el plafó estava situat a la finca del marquès de Castellvell a Alella i va ser arrencat el 1888 per ser exposat  a l'Exposició Universal de Barcelona. 

Altres informacions:

Dipositat al Museu de Ceràmica la temàtica de la peça (costums socials i la xocolata) ha fet que sigui una peça llargament citada i reproduïda.  Ha estat objecte de les següents conferències:

Festes galans a Catalunya . Conferència a càrrec de Joan de Déu Domènec (22 de febrer de 2010)

Jardins i salons de la noblesa catalana al segle XVII. Esther Garcia Portugués. Col·loquis a les Sales Museu de Ceràmica -Emblecat (27 de febrer de 2012)

Exposada a:

Objectes de Museu. Exposició del DHUB a la sala d’Exposicions de TMB Mercè Sala,  a l’estació de Diagonal (juliol 2012)   

ReferŔncies:

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=21378

http://www.museuceramica.bcn.es/colecc/ceramica_catalana.htm

 Bibliografia:

Domènec, Joan de Déu:  Xocolata cada dia. A taula amb el Baró de Maldà. Un estil de vida del segle XVIII. Edicions de la Magrana. 2004. Premi Sent Soví 2003.

Coe, Sophie D, & Coe, Michael D: The true history of Chocolate. Thames & Hudson 1996.

Documentació:

 Pendent de trasllat al DHUB-Barcelona 

 

MRM, 10/2/2017

*Aquest text no ha estat revisat pel Servei de Correcció Lingüística de l'IEC