Biografia

Biografia


Josep Sebastià Pons va néixer a Illa (Rosselló) el dia 5 de novembre de 1886. Féu els primers estudis entre Illa i Perpinyà i els prosseguí a la Universitat de Montpeller, on es doctorà amb la tesi La littérature catalane en Roussillon au XVIIe et au XVIIIe siècle (1929). L'any 1905 inicià una estada a Madrid per perfeccionar la llengua i tingué l’ocasió de sentir-hi conferències d’Antonio Machado, els germans Quintero, Miguel de Unamuno, etc. Retornat al Rosselló, i molt influït per Verdaguer, de qui havia comprat un exemplar de Canigó a Barcelona, es decidí per la llengua catalana com a llengua poètica. Des d'aleshores, Pons es lliurà a la difícil empresa d'escriure en una llengua que mantingués els trets fonamentals del rossellonès i, alhora, no s'allunyés amb excés del català estàndard. Publicà el seu primer llibre de poemes, Roses i xiprers, l’any 1911. Durant la guerra fou mobilitzat i fet presoner pels alemanys. En ser alliberat a la fi de la contesa, va reprendre l’activitat docent i la literària. L’any 1933 patí la mort prematura d’Helena, la seva dona. I entre 1935 fins a 1953 ensenyà a la Universitat de Tolosa de Llenguadoc, d’on fou catedràtic de llengua i literatura espanyoles. Conreà també el teatre en llengua catalana, gèner en què destaca el Misteri de Sant Pere Urseol (estrenat l’any 1952), la prosa en llengua francesa –L’oiseau tranquille (publicat en traducció catalana l’any 1977), Concert d’été (1950)- i en llengua catalana –Llibre de les set sivelles (1956). En la seva poesia, que reflecteix el tarannpa d’un home tranquil, amant de la vida familiar, dels seus amic –entre els quals sobressurten personatges com Deodat de Severac, Aristides Maillol o Tomàs Garcés- i els paisatges de la muntanya nord-catalana, el llibre Cantilena (1937) representa un autèntic punt d’inflexió, com ha destacat unànimement la crítica. Morí a Illa el 25 de gener de 1962, envoltat dels paisatges que tant havia cantat en els seus poemes.

August Bover i Font, Josep Sebastià Pons (Barcelona: Nou Art Thor, 1990. Christian Camps, Deus écrivains catalans: Jean Amade (1878-1949), Josep Sebastià Pons (1886- 1962), 2 vols. (Castelnau-le-Lez: Les Amis de J. S. Pons-Occitania, 1986). Ramon Gual, Joan Lluís Valls, Miquela Valls i Pere Verdaguer, "L’univers de Josep Sebastià Pons", «Terra Nostra», 61-62 (1987). Josep Sebastià Pons, Obra poètica, a cura de Tomàs Garcés (Barcelona: dicions 62, 1976). Josep Sebastià Pons, Poesia completa, a cura de C. Camps (Barcelona: Columna, 1988). Josep Sebastià Pons, Teatre, a cura d’August Bover i Font (Barcelona: Institut del Teatre/Diputació de Barcelona, 1990). Josep Sebastià Pons, Teatre complet, a cura d’Enric Prat i Pep Vila (Barcelona: Columna, 1990). Josep Sebastià Pons, Prosa completa I, a cura d’Enric Prat i Pep Vila (Barcelona: Columna, 1991).

 


 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal