Aspecte

1. Introducció
2. Aspecte continuatiu i duratiu
3. Aspecte habitual
4. Aspecte iteratiu
5. Aspecte perfectiu
6. Aspecte perfecte

11

Instal·leu-vos l'intèrpret de Flash per a poder veure aquest vídeoEn llengua de signes l'aspecte és un concepte gramatical que va molt lligat al del temps, però que l'hem de diferenciar d'aquest. No es refereix pròpiament a la ubicació cronològica d'una acció o un estat en l'eix temporal de passat, present o futur, sinó que ens informa de la manera com es desenvolupa l'acció, per exemple:

‘Ho anava a explicar quan ell em va preguntar.’
‘Quan ho hagis llegit i entès, m'ho expliques.’
‘Sempre està protestant. N'estic tipa.’