ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

fagocitosi

nom femení
Terminologicitat: 0,969
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1913)
Freqüència: 14

En els meus estudis sobre la fagocitosi del bacil de Koch en l'expectoració (1), vaig dedicar una part del treball a la observació de les modificacions que experimenten el baccil i l'element cel·lular en la fagocitosi.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1913)
Freqüència: 14

La fagocitosi — com indiquen algunes de les figures observades per mi i citades per l'amic Dargallo — sembla ésser devegades com un procediment més perfeccionat, ja que en dites figures la modificació extructural la presenten els baccils parcialment fagocitats en la porció endocel·lular.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1923)
Freqüència: 14

Quan Metchnikoff hagué descobert la fagocitosi, s'explicà la desaparició progressiva de les bactèries en la massa del leucocit que les englobava per una digestió intracel·lular anàloga a la que havia observat en els mixomicets protozoaris i metazoaris enfront les partícules alimentoses que empresonen.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1923)
Freqüència: 14

La lisi dels bacils d'Eberth en els bronquis i teixit pulmonar no pot ésser deguda ni a la fagocitosi ni a l'alexina, sinó a ferments d'origen cel·lular.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1933)
Freqüència: 14

L'ingrés dels bacils a dins dels monocits es fa principalment a través de la fagocitosi pels macròfags dels polinuclears que contenen bacils.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1933)
Freqüència: 14

La fagocitosi pels macròfags és tan intensa, que en poques hores tots els bacils han passat des dels polinuclears als monocits.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1933)
Freqüència: 14

(Cal fer notar que, per una mateixa dosi de bacils, la màxima fagocitosi dels polinuclears enfront del bacil Vallée havia estat a les trenta hores amb 34 polinuclears amb bacil entre cada 100 i la dels monocits a les vint-i-cinc hores amb 55 per 100 de fagocits.)

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons