ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

fase normal

sintagma nominal femení
Terminologicitat: 0
Revista de la Societat Catalana de Química (2010)
Freqüència: 6

Aquestes FEQ s’utilitzen en condicions de fase normal amb dissolvents orgànics com a fase mòbil (figura 4).
Revista de la Societat Catalana de Química (2010)
Freqüència: 6

Finalment, en condicions de fase normal, les interaccions que faciliten l’enantioreconeixement són unions dipol-dipol i també interaccions per transferència de càrrega (figura 5).
Revista de la Societat Catalana de Química (2010)
Freqüència: 6

S’utilitzen en condicions de fase normal i són escasses les ocasions en què s’aconsegueixen separacions en fase inversa, amb tampons aquosos com a components de la fase mòbil.
Revista de la Societat Catalana de Química (2010)
Freqüència: 6

Malgrat que, pel fet de contenir un cert percentatge de matèria orgànica, les FEQ s’assemblen més al que seria una fase C8-C18 o fenil que no pas al gel de sílice sense derivatitzar, la utilització de condicions d’elució en fase normal és molt freqüent.
Revista de la Societat Catalana de Química (2010)
Freqüència: 6

En l’actualitat, a més dels dos modes d’elució clàssics, fase inversa i fase normal, es parla també d’altres modes d’elució alternatius, com el polar orgànic, en què la fase mòbil està constituïda per dissolvents com l’acetonitril o diversos alcohols o barreges d’aquests però sense aigua, condicions adequades quan es vol fer una separació preparativa, i el polar iònic, en què s’utilitza un alcohol amb un àcid, una base o una sal volàtils i també sense aigua.
Revista de la Societat Catalana de Química (2010)
Freqüència: 6

La majoria de les FEQ utilitzades en HPLC en condicions de fase normal es pot utilitzar també en SFC.

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons