ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

hidroxil

nom masculí
Terminologicitat: 0.837
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2011)
Freqüència: 2

Altres compostos antioxidants del cafè Cal dir que l'acció antioxidant del cafè no només es deu a l'àcid clorogènicialtrescompostospolifenòlics, sinó que també és deguda a la presència d'altres compostos: - La cafeïna ha demostrat en estudis que és capaç d'inhibir la lipoperoxidació induïda per radicals lliures hidroxil, peròxid i oxigen singlet.
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2011)
Freqüència: 2

— La cafeïna ha demostrat en estudis que és capaç d'inhibir la lipoperoxidació induïda per radicals lliures hidroxil, peròxid i oxigen singlet.
Revista de la Societat Catalana de Química (2000)
Freqüència: 17

En els anys cinquanta, Bates i Nicolet proposaren com a parelles X/XO les constituïdes per H/HO i HO/HO2 , éssent HO i HO2 els radicals hidroxil i hidroperoxil, respectivament.
Revista de la Societat Catalana de Química (2000)
Freqüència: 17

A l’estratosfera, el radical hidroxil es forma de manera similar: els àtoms d’oxigen excitats reaccionen amb una font d’hidrogen com són l’aigua i el metà (CH4).
Revista de la Societat Catalana de Química (2000)
Freqüència: 17

Un gran nombre d’investigacions confirmaren que els CFC són inerts a la troposfera, on no sofreixen ni fotòlisi ni atac per compostos altament reactius (com els radicals hidroxil).
Revista de la Societat Catalana de Química (2000)
Freqüència: 17

La presència d’enllaços C-H permet que els HCFC siguin atacats per radicals hidroxil i destruïts a la troposfera.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1933)
Freqüència: 25

Un fet d'interès indubtable en l'estudi de les possibilitats de transformació de les proteïnes en hidrats de carbon, és la incapacitat de formar glucogen a partir de la glucosamina per simple canvi del radical amino en radical hidroxil, establerta per F. Rogozinsky (17).
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1933)
Freqüència: 25

Tenint en compte aquest fet, i la propietat dels aldehids i de les cetones, d'unir-se amb els alcohols per a formar acetals, Tollens va exposar l'opinió que en les molècules de les hexoses també tindria lloc una acetalització del grup carbonil amb el quart grup hidroxil, comptat a partir d'ell, de manera que les veritables fórmules de la glucosa i de la levulosa serien les següents, en les quals hi ha un nucli hexagonal heterocíclic, format per cinc àtoms de carbon i un d'oxigen:
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1963)
Freqüència: 25

El mecanisme de ciclització de l'esqualè, establert fa pocs anys per l'escola americana de Konrad BLOCH i l'anglesa de POPJAC, i confirmada per molts d'altres, és un exemple rnagnífic de com un radical peroxidatiu, l'hidroxil (com a radical i no com a ió), pot determinar, com una vareta màgica, la formació de l'estructura fenantrènica que de bell antuvi té l'aparença d'una estructura capriciosa i complicada.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1963)
Freqüència: 25

L'aproximació del radical OH per la seva electrofília determina que l'electró que ressona entre el doble enllaç primer de l'esqualè es desplaci per unir-se a l'hidroxil; això implica que l'electró del doble enllaç següent sigui també desplaçat cap a la part que ha quedat electrofílica, i així es produeixi el tancament de la primera anella.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1963)
Freqüència: 25

I aquí ve el punt a remarcar : així com en referir-nos a l'estructura mineral de la dent hom no deixa mai de mencionar que és constituït per calci, fosfats i fluor, és a dir, la fluorapatita, difícilment hom presta atenció al fet que el paper tan característic i important d'aquest halogen en les altres estructures càlciques és simplement substituït pel grup hidroxil, al qual correspon, naturalment, d'assignar la mateixa importància que hom no regateja al fluor i del qual electrònicament és isòster.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1963)
Freqüència: 25

En la representació cristal·logràfica d'aquestes estructures, els suecs ENGSTROM i CARLSON, així com l'americà GLIMCHER i d'altres, destaquen com són precisament l'hidroxil o el fluor els components que determiner o imposen la disposició de la totalitat de les altres molècules en la forma cristal·lina de l'apatita.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1933)
Freqüència: 25

Aquestes fórmules es comprenen millor de la manera següent, en la qual es veu la situació respectiva dels àtoms d'hidrogen i dels hidròxils a un i altre costat del pla format per l'anell heterocíclic:
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1963)
Freqüència: 25

Tenim, doncs, altra vegada uns hidroxils com a condicionadors d'un important component de l'ateroma.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1963)
Freqüència: 25

Ara: així com en els altres casos és fàcil de trobar experiències que demostren complidament el significat-clau de l'hidroxil — bioquímicament i fisiològicament — respecte a l'hidroxil de les apatites, els estudis antics són gairebé tots de tipus purament químic, i entre els resents tampoc no són abundants els que relacionen la presència dels hidroxils com a conseqüència d'unes possibles hidroxilacions a tenir en compte en la patogènia de les discalcèmies.

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons