ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

nau

nom femení
Terminologicitat: 0.937
Revista de Tecnologia (2004)
Freqüència: 38

FIGURA 10. Versió de la maqueta de la nau principal (1923).
Revista de Tecnologia (2004)
Freqüència: 38

Al taller fotogràfic i posterior lloc de les maquetes 1:10 de la nau del temple, hi havia una part de la coberta mòbil que basculava amb contrapesos i permetia l’entrada gradual de llum natural per il·luminar la maqueta.
Revista de Tecnologia (2004)
Freqüència: 38

A la part superior, una construcció que s’afegí permetia encabir-hi la maqueta completa de la nau principal, que superava els 5 m d’alçària.
Revista de Tecnologia (2004)
Freqüència: 38

Al costat del taller fotogràfic i lloc de la maqueta de la nau, a l’angle del xamfrà, hi havia el magatzem de models.
Revista de Tecnologia (2004)
Freqüència: 38

En la nau de la Cooperativa Mataronense, determinà un arc parabòlic de fusta que transmet les càrregues fins a terra.
Revista de Tecnologia (2004)
Freqüència: 38

Col·locant un teixit per l’interior de la maqueta de la nau obtenia l’espai interior i a la inversa del projecte de l’església de la Colònia Güell, que després redibuixaria sobre la fotografia obtinguda (figura 8).
Revista de Tecnologia (2004)
Freqüència: 38

FIGURA 9. Model on es diferencien amb colors els diferents paraboloides que formen la coberta de la nau central.
Revista de Tecnologia (2004)
Freqüència: 38

L’estabilitat de la nau és el resultat d’un càlcul espacial de funícules catenàries, que es desdobla en dos plans en ser la nau doblement simètrica.
Revista de Tecnologia (2004)
Freqüència: 38

Considerant els pesos de la coberta de la nau (similars als saquets del model de l’església de la Colònia Güell) i les direccions de les columnes (similars als fils del model citat), modela la forma i obté els resultats de les tensions en les columnes d’una manera senzilla i brillant, basant-se en els mateixos principis que el model catenari de la Colònia Güell.
Revista de Tecnologia (2004)
Freqüència: 38

Determina formalment la coberta i el sostre de la nau de la Sagrada Família mitjançant superfícies reglades i n’obté el centre de gravetat component el pesos parcials de cadascuna de les parts geomètriques en què es divideix (figura 9).
Revista de Tecnologia (2004)
Freqüència: 38

En aquest cas, el del càlcul de la nau de la Sagrada Família, Gaudí marca la pauta del comportament catenari o funicular, definint uns punts de convergència de la columna superior de la nau, amb la resultant del pes de la façana superior, i amb la càrrega del sostre lateral i pinacles, i obté per fi la resultant lleugerament inclinada de les columnes de la nau de la Sagrada Família (figura 11).
Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica (2008)
Freqüència: 24

La claror que penetra durant el dia a la nau central contrasta amb el clarobscur tant de l’entrada, coberta amb una volta de creueria del cor, com de les capelles laterals situades entre els contraforts de l’església, cobertes amb voltes de canó i llunetes laterals.
Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica (2008)
Freqüència: 24

fer tots els arcs de rajola i morter prim, i les voltes de les capelles sagristies i les del campanar d’esquerda, i el restant de les voltes de la nau de dita església, presbiteri i cor haurà de fer de rajola de dos gruixos, enfaixada per sobre amb faixos de 4 pams d’amplada (0,8 m).
Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica (2008)
Freqüència: 24

fer una paret sobre els arcs de la nau per carregament dels cairats de la teulada deixant en dita paret dalt a la corona dels arcs una porta per comunicar-se d’una volta a l’altre.
Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica (2008)
Freqüència: 24

enllosar la pedra picada el presbiteri i el restant com es la nau de la església, capelles, sagristia, i cor hagi d’enrajolar, i les voltes del campanar hagi d’enllosar de pedra picada cobrint el cimbori de rajoles o teules.
Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica (2008)
Freqüència: 24

Anàlisi actual de l’església de Torrent: (1) nau central, (2) absis, (3) campanar, (4) capelles laterals, (5) sagristia, (6) porta principal, (7) banqueta, (8) volta de canó, (9) lluneta, (10) arc former, (11) escala trona, (12) contrafort, (13) retaule, (14) altar, (15) arc dobler, (16) aigüera, (17) escala campanar, (18) volta de creueria (dibuix R.
Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica (2008)
Freqüència: 24

Si comparem els plànols originals d’en Soriano amb l’edifici actual trobem un augment de les dimensions de la superfície de la sagristia, el sobredimensionament de l’amplada dels contraforts de l’església (de 90 cm a 100 i 120 cm, respectivament), la disminució del gruix de la resta dels murs de l’església (de 90 cm a 80-50 cm), el canvi de voltes de rajol de la nau central per voltes de pedra i argamassa, la introducció de llunetes en les voltes de les naus laterals i de la sagristia, així com tot un seguit de variacions en les proporcions del campanar (tant de la planta com de l’alçat).
Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica (2008)
Freqüència: 24

Per complementar aquesta energia hidràulica irregular, es va preveure dues màquines de vapor de La Maquinista Terrestre y Marítima de Barcelona, una a cada nau extrema del complex fabril.
Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica (2008)
Freqüència: 24

De fet, la distribució de les edificacions de la Burés presenta una estructura molt lògica en termes industrials: tres nau s industrials paral·leles i, fent escaire, una nau frontal de serveis logisticohumans i una nau posterior de serveis industrials.
Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica (2008)
Freqüència: 24

Efectivament, amb la compra de la màquina de vapor s’afectava l’ús de la nau per tractar-se d’un bé públic que es manifesta clarament inamovible des de la perspectiva de valor patrimonial.
Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica (2008)
Freqüència: 24

A.) troben la solució amb el conveni urbanístic del 5 de juliol de 2006 per tot el conjunt vapor- nau -accessos, amb la propietat pública, per part de l’Ajuntament, de la nau a on s’ubica el vapor Burés i de la nau contigua, així com l’establiment d’un accés públic raonable amb l’enderrocament d’un annex a la nau contigua sense cap valor arquitectonicoindustrial.

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons