1002
«Fangador», segons un gravat setcentista; il. extreta d’Amades, I, pŕg. 294