1067
«Post» i «post de tallants» o «de cutxilles»
(111. Almenar)