1110
«Bujol» i «forca»
(51. Sant Salvador de Guardiola)