1114
Informador amb la «cistelleta de sembrar» fent l’acció de sembrar
(139. Aiguaviva de Bergantes)