1139
Parts de la fulla de la dalla: «tall», «esquena», «anell» i «cuet», amb els noms en la transcripció fonètica usada en les enquestes; il. de Joaquim Rafel
(89. Senet de Barravés)