1148
Informador amb «dalla»
(108. Peralta de la Sal)