1157
Informador desbrossant amb la «dalla»
(164. Alfafar)