1166
«Enclusa», «martell», «clau de desmanegar la dalla» i «bastó»
(30. Les Llosses)