1168
«Picots de la dalla», formats per «enclusa» i «martell»
(34. Santa Maria de Corcó)