1172
«Martells de picar» i «pedra d’esmolar la dalla» dins el «pot»
(135. Horta de Sant Joan)