1185
«Soquet» (1), «volant» (3) amb «emboç» (2), «segadera francesa» (4) i «segaderes» (5, 6)
(89. Senet de Barravés)