1196
Informador amb «falç» i «soqueta»
(149. Vilafranca del Maestrat)