1206
«Volant» (1) amb «ballesta» (2) i «esclopet» (3)
(34. Santa Maria de Corcó)