1230
Garbons de llenya lligats amb «corda»
(160. Casinos)