1236
«Transport amb animals»
(89. Senet de Barravés)