1239
«Transport de garbes amb carro», detall
(120. Vinaixa)