1277
«Carretons de batre» metŕl·lics
(79. Palma [Esporles])