1369
«Forques» (1-3), «forques palleres» (4, 5) i «escoba» (6)
(102. Tolba)