1376
«Esteva» de l’arada (1), «forques» (2, 3) i «carrejadors» (4)
(152. Atzeneta del Maestrat)