1389
Padrina porgant amb el «porgader»
(89. Senet de Barravés)