1416
Mesures no identificades (1, 2) i «almud» (3), amb separació per a mig almud
(139. Aiguaviva de Bergantes)