1420
«Barcella», «mesura», «mitja mesura» i «rasadors»
(152. Atzeneta del Maestrat)