1422
«Barcella», «mitja barcella» i «mig almud»
(177. La Font de la Figuera)