1424
«Rasquella dels cigrons»
(128. Vilalba dels Arcs)