1439
«Jou de cap», amb «merlets» (1), «sojou» (2), «targues» (3), «junyes» (4) i «coixí» (5)
(19. Alp)