1449
«Jous de coll» i «carreta»
(40. Llobera de Solsončs)