146
«Taulell de la finestra»
(34. Santa Maria de Corcó)