1469
«Jou de camelles», amb «camelles» (1), «corretja» (2) i «junyidores» (3)
(137. Bellmunt de Mesquí)