1471
«Jou de camelles», amb «feltres» i «clavilla»
(139. Aiguaviva de Bergantes)