1472
«Jou de camelles», amb «camelles» (1), «traiga» (2) i «tellols» (3)
(142. Sorita)