1473
Detall del «jou», amb «tellols» (1) i «traiga» (2)
(142. Sorita)