1477
«Jou de tellols», amb «tellols» (1), «ganxo» (2) i «claus» (3)
(187. El Pinós de Monòver)