1480
«Jou», amb «espadelles» i «clau» que fixa l’«anella»
(189. Crevillent)