149
«Cort» amb «estable» ‘menjadora’
(39. Santa Eulàlia de Riuprimer)