1518
«Arada de ferro» amb «forcat»
(67. Sant Pere de Ribes)