1520
«Arada de ferro», amb «dental» i «rella de coll» o «rella d’hivern»
(67. Sant Pere de Ribes)