1527
«Arada de fust» amb l’espigó tallat
(78. Montuďri)