1528
«Arada de fust», amb «cameta» (1), «telera» (2), «tascó de sa telera» (3), «mantí» (4), «rella» (5), «orelles» (6) i «dental» (7)
(80. Llucmajor)