1530
«Arada amb rodes», amb «romana» (1) i «bou» (2)
(81. Felanitx)