1540
«Aladre», detall, amb «dental» (1), «orelleres» (2) i «rella»
(125. Favara de Matarranya)