156
«Estable» amb «rastell» i ase equipat amb uns «ŕrguens» que porten «fonells» ‘cordes que pengen dels ŕrguens’ i «comanda» ‘corda per a lligar l’herba’
(21. Planoles [Toses])